ARKEOLOGI I NORR

Arkeologi i Norr är en tidskrift som behandlar Fenno-Skandinaviens arkeologi främst norr om den 60:e breddgraden

nn

Utgåvor kan beställas från redaktionen: maria.berglind@umu.se

Läs också "Senaste nytt" till höger

NYTT (2018-09-14): Nr 16 nu som pdf under "Tidigare utgåvor".


Drygt 80 % av den fenno-skandinaviska landytan ligger norr om våra tre huvudstäder (dvs den 60:e breddgraden). Ur geografisk synpunkt är särskilt Finland, men också till dels Norge jämförbara med den svenska landsdelen Norrland. Därför vänder sig skriftserien till forskare som vill berika detta enormt stora, komplexa och sammansatta nordliga område med nya perspektiv på förhistoria och tidig historisk tid.

Tidskriften vänder sig främst till författare som ser en utmaning i att låta empiriska data brytas med teoretiska perspektiv (artiklar med utpräglat teoretiska perspektiv hänvisas till andra tidskrifter). Artiklar publiceras på svenska, norska, danska och engelska samt förses med engelsk sammanfattning.

 

Välkommen till den nordliga arkeologin!

vf


Redaktionen


Tidskriften utges av arkeologiämnet vid institutionen för idé- och samhällsstudier vid Umeå universitet


 

 

Senaste nytt

Tidigare utgåvor

Redaktion

Redaktionsråd

Författar-instruktioner


FB
Vi finns nu på Facebook. Gå gärna in och "Gilla" sidan genom att klicka här!