ARKEOLOGI I NORR

Senaste nytt

(2018-09-14) Nu hittar du även volym 16 som pdf under rubriken tidigare utgåvor. Det var det sista från redaktören och hoppas att läsarna haft glädje av de utgivna volymerna. Stimulerande och skoj har det varit och jag har sammanfattat min period som redaktör på några sidor som kan läsas om du klickar här.
Stort tack för visat intresse!

(2017-11-20) Nu hittar du även volym 15 som pdf under rubriken tidigare utgåvor.

(2017-11-17) Nr 16 är utskickad och jag hoppas det blir en trevlig läsning. Nu återstår frågan om vad institutionen gör med tidskriften i framtiden? Nuvarande redaktör har gått i pension och ser gärna att någon yngre tar vid.

(2017-11-14) Nr 16 är nu tryckt och skickas ut till prenumeranter inom kort.

(2016-11-03) Nu finner du även volymerna 12, 13 och 14 som pdf-filer under rubriken tidigare utgåvor. Särskilt bra att kunna e-publicera nr 14 som varit slutsåld sedan länge - och därtill varit efterfrågad.

(2016-06-10) Välkommen med ett manuskript till Arkeologi i Norr nr 16! Planeras att tryckas i början av 2017, varför bidragen skickas till redaktören senast 1 januari 2017! För författarinstruktioner klicka här.

(2016-03-29) En bibliografisk sammanställning av alla utgåvor av Arkeologi i Norr 1988-2016 har publicerats. Klicka här!

(2016-03-09) Arkeologi i Norr nr 15 är nu tryckt och utskickad till prenumeranterna.

(2016-02-18) Arkeologi i Norr nr 15 inlämnad till tryckeriet och den väntas bli klar den 29 feb då utskicken till prenumeranterna påbörjas. Gör nu en något större upplaga än senast, men förmodligen kommer den att gå åt rätt snart, så du som inte prenumerar borde beställa i god tid! Har lagt in innehållsförteckningen under rubriken "Tidigare utgåvor"

(2015-08-05) Arkeologi i Norr nr 14 är nu slutsåld!! Det var första gången inom rimlig tid som en upplaga tagit slut. Får uppenbarligen trycka en lite större upplaga för nr 15. Den blir för övrigt tryckt före årets utgång. Här kan vi vänta ett flertal nyheter, inte minst publiceringen av den nyfunna hällmålningarna i Arjeplogsfjällen. Sverigens hittills nordligaste!

(2015-01-19) REA REA. Härmed sänks priset till 80 SEK på Arkeologi i Norr nummer 6/7 och 8/9 (inkl porto)samt till 100 SEK (inkl porto) på nummer 10, 11, 12 och 13. Passa på, det finns endast en begränsad upplaga kvar!

(2015-01-18) Manuskript välkomnas till nummer 15. Vänligen insänd text och bilder före midsommar 2015. Tryckningen planeras under hösten.

(2014-05-05) Genom ett bra samarbete med universitetsbiblioteket i Umeå har nu de äldre volymerna (1 - 8/9) av Arkeologi i Norr digitaliserats. Du hittar dem, liksom nr 10 och 11 i fulltext, under rubriken "Tidigare utgåvor". Än så länge är de bara sökbara inom respektive artikel, men önskvärt vore att vi på sikt kan ordna så att man kan söka i alla artiklar samtidigt.

(2014-04-15) Arkeologi i Norr 14 inlämnades till tryckeriet och beräknas vara färdigtryckt inom tre veckor. Se omslag, innehållförteckning och förord under rubriken "Tidigare utgåvor".

(2014-03-31) Efter en tids sjukdom återupptas arbetet med tidskriften och nr 14 som bör kunna gå till tryck inom kort. Dessutom kommer samtliga äldre volymer att digitaliseras och läggas ut på denna hemsida. Digitaliseringen har inletts och de bör kunna läggas ut före sommaren.

(2013-06-14) Nu är nummer 14 satt och ska insändas för att söka tryckbidrag. Flera intressanta bidrag med bland annat av Lars Liedgren, där äntligen de fantastiska, mesolitiska rödockragravarna i Ansvar, Norrbotten publiceras i färg. Numret utkommer under hösten!

(2012-12-07) Tidskriften har nu en egen sida på FB Facebook, gå gärna in och "Gilla" sidan genom att klicka här! Efter etableringen på Facebook har besöken på tidskriftens hemsida 10-faldigats, däremot tyvärr inte antalet prenumeranter, men vi håller tummarna att fler anmäler sig till prenumeratio0n. Nr 14 väntas utkomma under hösten 2013.


Tidskriften utges av arkeologiämnet vid institutionen för idé- och samhällsstudier vid Umeå universitet

 

hem